“Abusen dels serveis sanitaris i col·lapsen les urgències”

La Rosana acompanya al Pepe a l’hospital i, de pas, va a recollir els resultats de les mostres de teixit que havia deixat per analitzar. Els resultats indiquen que no hi ha res anormal, però quan la Rosana li explica a Sam Plus, aquest reaccionarà d’una manera molt estranya.

Friday, January 27th, 2012 ParlaTeatre

No comments yet.

Leave a comment